SAGCOT Centre Partners Swahili

Opportunities for Investors in the Rice Sector
July 7, 2017
SAGCOT Centre Brochure English
September 20, 2017

SAGCOT imeundwa na asasi wabia zilizosajiliwa ambazo ni mashirika/idara/ wakala mbalimbali wa serikali, sekta binafsi, washirika wa maendeleo, taasisi za
utafiti, wahisani, asasi za kiraia na vikundi vya wakulima.Wadau wetu wa utaalamu mpana zaidi katika mnyororo mzima wa thamani kwenye kilimo, ambapo hubadilishana uzoefu mbalimbali katika utafiti,teknolojia, fedha, na biashara.

SAGCOT Centre Partners Swahili

Share

DescriptionPreviewVersions
Sagcot_Partners_Swahili.pdf

SAGCOT imeundwa na asasi wabia zilizosajiliwa ambazo ni mashirika/idara/ wakala mbalimbali wa serikali, sekta binafsi, washirika wa maendeleo, taasisi za
utafiti, wahisani, asasi za kiraia na vikundi vya wakulima.Wadau wetu wa utaalamu mpana zaidi katika mnyororo mzima wa thamani kwenye kilimo, ambapo hubadilishana uzoefu mbalimbali katika utafiti,teknolojia, fedha, na biashara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *