Kiwanda cha Maziwa Njombe – kubadili Ufugaji wa Ng’ombe wa Maziwa wa Kujikimu

Kwa kuzingatia uhusiano unaopatikana kupitia Ubia wa Kikakati wa Uzalishaji wa Maziwa wa SAGCOT na mpango mkakati wake wa muda mrefu ili kuibua uwezekano mkubwa wa ukuaji wa soko la maziwa, Kiwanda cha Maziwa cha Njombe kinafanya mabadiliko ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kupitia uboreshaji wa mifugo, uboreshaji wa malisho, usaidizi wa usimamizi wa biashara na mafunzo kwa wafugaji kanuni bora za afya ya wanyama. Hii inaendelea kutoa mchango mkubwa katika ukuaji wa mnyororo wa thamani wa maziwa na maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika eneo la SAGCOT na kwingineko.