Olivado Tanzania (EPZ) Ltd

Uwekezaji huu umetoa mchango mkubwa katika biashara na uongezaji wa thamani kwenye msururu wa thamani uliopo wa mauzo ya parachichi mapya huku ukitengeneza nafasi za kazi, kuondoa familia kutoka kwa umaskini kwa kutoa soko thabiti ambalo hutengeneza mapato ya ziada kwa parachichi zisizo za kuuza nje. Katika kipindi cha miaka mitatu tu, Olivado tayari inawafikia wakulima wadogo zaidi ya 2,500, na kuwaingiza katika mnyororo wa thamani wa kibiashara, na kuongeza tija na faida yao huku wakijenga ujuzi wao.

Uwekezaji huu umeongeza thamani kwenye mnyororo wa thamani uliopo wa mauzo ya parachichi safi nje ya nchi na unaendelea kutengeneza mnyororo mpya wa thamani wa parachichi kwa ajili ya uzalishaji wa mafuta na kuongeza kipato zaidi kwa wakulima wadogo katika Nyanda za Juu Kusini. Uwekezaji huo unatoa soko la parachichi zisizouzwa nje ya nchi kutoka kwa wakulima wadogo katika mikoa ya Njombe, Mbeya, Iringa na Ruvuma ambapo takribani asilimia 50 ya parachichi zinazozalishwa na wakulima hao hazikidhi mahitaji ya mauzo ya nje na kihistoria zimebakia shambani kama upotevu. Mtindo wa biashara wa Olivado hubadilisha upotevu huu kuwa mapato ya nyongeza kwa wakulima wadogo na kuhakikisha kwamba hakuna parachichi linalopotea.

Uwekezaji wa Olivado nchini Tanzania una vipengele vitatu vikiwemo kituo cha kuzalisha mafuta ya parachichi, programu ya Organic and Fair-Trade kwa wakulima wadogo na kiwanda cha Biogas kinachobadilisha taka kuwa nishati na mbolea.

Ushirikishwaji na Kilimo Endelevu

Olivado has taken several steps to ensure social inclusivity and environmental protection compliance. Through its Organic and Fairtrade smallholders’ program, the company has employed a team of 12 field officers who provide extension services to avocado farmers as part of a strategy to ensure the highest standards of compliance in sustainable agricultural practices. The company has also trained 24 local personnel on Organic Fairtrade and Global GAP certifications and has introduced a training-of-trainers program. This program focuses on ensuring that its registered avocado growers are operating in harmony with the global sustainable agriculture standards and complies with all applicable environmental protection laws and international good practices. To date, over 2,500 farmers have been trained. To ensure competitiveness and promote environmental protection, Olivado is building a Biogas plant which will utilize all waste and by-products from the avocado oil production to produce energy and fertilizer. Upon completion of the Biogas plant, Olivado will become one of the first industrial operations in Tanzania to have zero carbon emissions through the of use carbonneutral energy. Apart from limiting its carbon emissions to zero, the investment in biogas will boost Olivado’s competitive advantage through provision of power for the total requirements of the factory, power for vehicles transporting fruits from farms to the factory and will provide natural fertilizer to farmers.

Majukumu ya SAGCOT

SAGCOT Centre Ltd imeisaidia Olivado tangu kuanzishwa kwake nchini Tanzania ili kuongeza nguvu ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ambayo inaendelea kuleta mabadiliko ya minyororo ya thamani endelevu katika Ukanda wa Kusini. SAGCOT Centre Ltd imesaidia hasa Olivado kupitia;

 1. Uwezeshaji wa mahusiano na serikali na utangulizi kwa mamlaka husika za serikali
 2. Uwezeshaji wa upatikanaji wa ardhi na hati miliki
 3. Msaada wa kuharakisha mkopo wa uwekezaji kutoka NMB
 4. Supporting the registration under Economic Processing Zones and availability of fiscal incentives
 5. Kusaidia usajili chini ya Kanda za Uchakataji Kiuchumi na upatikanaji wa vivutio vya kifedha

Muhtasari wa mafanikio

 1.  Jumla ya Dola za Marekani milioni 2.5 zilizowekezwa 
 2. Ekari 30 za ardhi chini ya maendeleo 
 3. Uwezo wa sasa wa usindikaji wa 50MT 
 4. 100MT ya uwezo wa kusindika matunda kufikia msimu ujao
 5. Wakulima 1,893 waliathirika katika mikoa ya Njombe, Iringa, Ruvuma na Mbeya 
 6. Inatarajia kufikia wakulima 5,000 katika miaka minne
 7. Shilingi bilioni 3 zilizotumika kununua parachichi kutoka kwa wakulima wadogo tangu 2018 
 8. Kusafirisha tani 16 za mafuta ya parachichi kila wiki 
 9. Ajira moja kwa moja kwa watu 250. Inatarajia kuajiri watu 450 kufikia msimu ujao. 
 10. Inasaidia wakulima 2,500 kwa vifaa vinavyohusiana na usafirishaji wa mazao kutoka mashambani hadi kiwandani